Page 1 of 1

Giúp mình với!!!

PostPosted: Tue Aug 19, 2008 10:11 am
by vuongquoc
Các bạn ơi,
Mình vừa cài xong cái Lifetype này... Nhưng tìm mãi vẫn không thấy chỗ nào để viết cái About Us cả...

Cho mình hỏi: Có phải about us mình muốn thêm vào phải vào chỉnh trong template không?
- Nếu phải: Vậy nếu mình có nhiều blogs cùng dùng 1 template thì cái about us phải làm thế nào?
- Nếu không phải: Mình phải tìm cái about us ở đâu?

Cám ơn các bạn.